Persondatapolitik for behandling af ansøgninger

I forbindelse med at du sender os en jobansøgning, skal du kende vores politik for behandling af dine personoplysninger. Dette gælder uanset, om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

evercall er den dataansvarlige – sådan kontakter du os

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som indgår i den ansøgning, du sender til os, og de oplysninger der fremkommer som led i en ansættelsesproces.

Vores kontaktoplysninger:

evercall ApS

Vesterbro 122

5000 Odense C

E-mail: service@evercall.dk

Tlf: 44 40 40 40

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren (DPO)

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Send en e-mail til dpo@evercall.dk, eller ring på telefon 81 11 55 60.

 

Kategorier af personoplysninger

De oplysninger, vi behandler i en ansættelsesproces, er de oplysninger, du oplyser os i din ansøgning. Det drejer sig normalvis om helt almindelige oplysninger som navn, adresse, uddannelse, eksamenskarakterer, erhvervserfaring mv.

I forbindelse med din skriftlige ansøgning anbefaler vi, at du undlader at give os personfølsomme oplysninger. Personfølsomme oplysninger er f.eks. helbredsoplysninger, race, religion og fagforeningstilhørsforhold. Vi har ej heller brug for dit CPR-nummer. Du må dog gerne skrive din fødselsdato/alder. Hvis vi senere i forbindelse med selve ansættelsen får behov for at indhente og behandle personfølsomme oplysninger, vil det ske på baggrund af samtykke fra dig.

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Dine persondata bliver udelukkende behandlet til rekrutteringsmæssige formål. Dette gælder både den konkrete stilling, du har søgt, samt eventuelle andre stillinger, som vi finder relevante med baggrund i dine kompetencer og erhvervserfaring.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er at forfølge vores legitime interesse i at finde de bedst egnede kandidater til en konkret stilling.

 

Om videregivelse/viderebehandling af dine oplysninger

Vi videregiver kun personlige oplysninger til virksomheder, offentlige myndigheder, organisationer eller enkeltpersoner, hvis det er nødvendigt for at overholde gældende love, regler eller retsgyldige anmodninger.
Hvis du ansøger om en elevstilling, vil dine oplysninger kunne blive videregivet til den skole, du tilknyttes i din elevperiode.
Dine oplysninger bliver opbevaret i egne systemer eller systemer leveret af en samarbejdspartner, hvor der altid er indgået databehandleraftale med konkrete instrukser.

Eventuel henvendelse til tidligere arbejdsgivere sker alene efter forudgående indhentelse af dit samtykke.

 

Dine rettigheder jf. persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du en række rettigheder.

Du har altid ret til at anmode om, at:

  • modtage oplysning om, hvorfor vi behandler dine personoplysninger
  • få indsigt i dine personoplysninger
  • få urigtige personoplysninger rettet

Du har i visse tilfælde også ret til at:

  • få dine personoplysninger slettet. Dog ikke hvis vi stadig har brug for dine oplysninger til at overholde en retslig forpligtelse
  • få begrænset behandlingen
  • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
  • flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Hvis du vil gøre dine rettigheder gældende, kan du altid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller den medarbejder, du har haft kontakt med i forbindelse med din ansøgning.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om ”De registreredes rettigheder”, som du finder på www.datatilsynet.dk. Vi gør vores bedste for altid at have et passende niveau af sikkerhed og privatlivsbeskyttelse, og det er kun personale, der har med rekruttering at gøre, der får adgang til dine oplysninger. Hvis du alligevel skulle være bekymret for vores måde at håndtere dine data på, er du naturligvis meget velkommen til at tage en snak med vores databeskyttelsesrådgiver. Du har herudover også altid ret til at klage til Datatilsynet.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer din ansøgning og evt. andre oplysninger relevante for denne, indtil vi har vurderet ansøgningen, og hvis der er tale om et konkret stillingsopslag, indtil vi har gennemført og afsluttet ansættelsesprocessen. Både opfordrede og uopfordrede ansøgninger opbevares højest i en periode på 6 måneder.